ELOenterprise - správa a archivace dokumentů pro velké korporace a státní správu

imageELOenterprise je díky svému výkonu, schopnosti fungovat v clusterových systémech a možnosti napojitelnosti na téměř všechny firemní systémy velmi silným řešením. Jeho vlastnosti jej předurčují pro nasazení ve velkých firmách a koncernech. Rozsah funkcí a široké možnosti konfigurace umožňují ELOenterprise zvládat správu velmi velkých objemů dat a velkého počtu uživatelů.

ELOenterprise je sada škálovatelných java serverů a klientských komponent pro prostředí Java nebo .Net. Serverovou část je možno provozovat na libovolné platformě, kde je možno pouštět java aplikace.

Jednotlivé serverové služby ELOenterprise mezi sebou komunikují pouze na protokolu http a je možné je rozprostřít ve zcela heterogenním prostředí, kdy jedinou podmínkou je vzájemná viditelnost přes protokol http. Stejným způsobem komunikují se serverovými službami i klientské komponenty včetně pevného klienta (pevný klient je dostupný jen pro prostředí MS Windows). Efektivní správa a ukládání dokumentů se stávají kritickými při velkém objemu zpracovávaných dat dosahujícím řádu terabytů. Aby byly náklady co nejnižší, má ELOenterprise vlastní mechanismy na efektivní zpracování dokumentů a informací. Vytvoření logických kopií vylučuje zbytečnou duplicitu fyzických dat, vysoká komprese souborů naskenovaných dokumentů a reorganizace existujících dat podle stáří a doby platnosti šetří místo a usnadňuje vyhledávání. Systém podporuje export existujících dat do offline systémů nebo lacinějších dlouhodobých úložišť.

Rozhodujícím faktorem úspěchu při současné práci tisíců uživatelů je účinné využití systémových prostředků a metod komunikace mezi jednotlivými komponentami. ELOenterprise používá protokol, který neudržuje trvalé spojení a po ukončení transakce spojení přeruší. Inteligentní a jednoduchá struktura protokolu zaručuje efektivní využití síťové infrastruktury i při velkém počtu uživatelů. Ostatní klientské aplikace lze snadno připojit pomocí protokolů HTTP nebo SOAP, případně lze využít standardní rozhraní importu pro XML.

Dokument sám o sobě má často podstatně delší životnost než systémové prostředí, ve kterém je umístěn. Dokumenty jsou uchovávány po dobu 30 i více let ve více méně nezměněné podobě, zatímco technologie používaná informačním systémem se za tuto dobu změní několikrát. Proto je velmi důležité zaručit použití archivačního systému na různých platformách bez nutnosti rozsáhlých přesunů nebo konverzí dat v případě změny platformy nebo technologie. ELOenterprise tento požadavek splňuje, neboť funguje na Windows, Linux a UNIX (Solaris, AIX, atd.).

 

Screenshoty ELOenterprise

Kontakt

ELO Digital Office ČR s.r.o.
Hlavní 120
251 66 Senohraby

Web : www.elo-digital.cz

Kontaktní formulář